Omgaan met mensen met Parkinson doe je zo

Ken je iemand in je directe omgeving met de ziekte van Parkinson? Dan zijn er een aantal dingen die je kunt doen om de persoon met Parkinson te helpen. Parkinson is een hersenaandoening, waardoor er nog geen genezing mogelijk is. Het is dan belangrijk dat het leven zo leuk mogelijk wordt gemaakt. Als omstander kun jij hier ook jouw steentje aan bijdragen. Een van de bekendste symptomen van de ziekte van Parkinson is traagheid in bewegen en denken. Door zelf kalm te blijven en alle tijd te nemen help je een persoon met Parkinson al een hoop. Op VerderMetParkinson.nl vind je veel informatie over andere symptomen en tips hoe je daar het beste mee om kunt gaan

Ga op zoek naar handige hulpmiddelen

Om het leven makkelijker te maken kunnen hulpmiddelen worden ingeschakeld. Jij kan als helpen om te zoeken naar handige hulpmiddelen waar een persoon met Parkinson iets aan kan hebben. Ook kun je kijken hoe de woning aangepast kan worden. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de doorgangen vrij zijn en dat alle kamers goed te bereiken zijn. Zorg er ook voor dat je slechts één handeling tegelijk vraagt. Alles kost meer moeite en focus om uit te voeren met Parkinson. Houd het dus bij simpele taken en laat er één per keer uitvoeren. Hierbij is het ook fijn als er geen afleiding is, zoals een televisie of radio. 

Vraag hoe iemand zich voelt

Door de ziekte van Parkinson wordt de mimiek in het gezicht verminderd. Hierdoor is het soms lastig om aan iemand af te lezen hoe hij of zij zich voelt. Blijf daarom praten over emoties en gevoelens. Neem een persoon met Parkinson ook altijd serieus. Voor iedereen met deze ziekte kunnen de symptomen anders zijn en kan dit gepaard gaan met ongemak, pijn en depressieve gevoelens. Het is dan verstandig om klachten die worden aangegeven serieus te nemen. Jij kan als buitenstaander grote hulp bieden aan iemand met Parkinson. Het is dan handig om goed op de hoogte te blijven. Wanneer jij je veel inleest over de ziekte, kun je een echte steun zijn voor die persoon.